Hlavní menu

Strojní mechanizace pro lití výplňové a tepelně izolační hmoty

SKLADBA SYSTÉMU

 

  • Samonivelační anhydritový potěr – nahrazuje klasické betonové potěry i podlahové betonové potěry i podlahové mazaniny. Díky svým samonivelačním schopnostem není nutné tento materiál dále vyrovnávat a výslednou rovinností je vhodný pro pokládku jakékoli finální nášlapné vrstvy.
    Součástí potěru je vždy   o b v o d o  v á   d i l a t a č n í  p á s k a,  která odděluje veškeré vertikální (nosné i nenosné) konstrukce od podlahy.
  • Separační fólie – používá se pro oddělení vrstvy litého potěru u ostatních skladebných vrstev podlah. Nutná ve všech případech mimo kontaktní potěr.
  • Kročejová izolace – její použití je nezbytné tehdy, je-li v objektu nutné dodržení  normových hodnot pro útlum kročejového hluku a vzduchové neprůzvučnosti.
  • Cementová litá pěna s polystyrenem – materiál, který slouží jako podklad pro samonivelační litý potěr.

Anhydritový litý potěr na separační vrstvě Anhydritový litý potěr na separační vrstvě
Anhydritový litý potěr - plovoucí Anhydritový litý potěr - plovoucí
Anhydritový litý potěr - vytápěný Anhydritový litý potěr - vytápěný
Cementová litá pěna + litý potěr - plovoucí Cementová litá pěna + litý potěr - plovoucí
Cementová litá pěna + litý potěr
- plovoucí na klenběCementová litá pěna + litý potěr
- plovoucí na klenbě
Cementová litá pěna + litý potěr
- plovoucí na dřevěné konstrukci Cementová litá pěna + litý potěr
- plovoucí na dřevěné konstrukci
Cementová litá pěna + litý potěr - vytápěný Anhydritový litý potěr - vytápěný

Lité podlahy jsou progresivní a cenově výhodné !

ANHYDRITOVÝ LITÝ POTĚR

  • ANHYMENT
  • nová generace podlahových materiálů se samonivelačními účinky
  •  
  •  

CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA


Partneři