Hlavní menu

Anhzdritový litý potěr

ANHYDRITOVÝ LITÝ POTĚR

(nová generace podlahových materiálů se samonivelačními účinky)


ANHYMENT

 

Využití:  

 • na separační vrstvě
 • plovoucí
 • vytápěný
Anhydritový litý potěr

Použití:

 • pro novostavby i rekonstrukce (pouze vnitřní prostory, pro normální i zvýšenou zátěž)
 • plovoucí potěr přímo pod nášlapnou vrstvu – dlažba, koberec , 
  PVC, parkety a další
 • umožňuje dosažení ideální rovinatosti podlahy s tolerancí 2 mm na 2 m
 • čerpání na vzdálenost až 200 m nebo do výšky až 100 m

Výhody:

 • jsou biologicky nezávadné
 • zrychlení výstavby, položení až 1000 m2/den
 • pochůznost po cca 24 – 48 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
 • velké plochy bez dilatačních spár
 • pevnost v tlaku min. 20 nebo 30 MPa, pevnost v tahu za ohybu min. 4 nebo 5 MPa
 • dosažená rovinatost umožňuje pokládku všech druhů nášlapných vrstev (odpadá vyrovnávání a stěrkování)
 • není třeba přípojka vody ani elektřiny
 • dokonalé obklopení topných trubek materiálu (možnost vytápění již po 7 dnech (podle protokolu pro vytápění)

Složení:        

 • lité potěry na bázi síranu vápenatého
 • z pojiva, kameniva o zrnitosti do 5 mm, vody, případně chemických přísad ovlivňujících  zpracovatelnost čerstvé směsi                 

Příprava před litím:   

 • zabezpečení místností, tak aby v prvních 24 hodinách bylo zabráněno průvanu a  cirkulaci vzduchu a dále proti teplotám nižším než 5°C
 • dokončeny omítkářské práce, montáže technických instalací

Technické údaje dle TBG:

 • Objemová hmotnost čerstvé směsi : 2100 - 2300 kg.m-3
 • Objemová hmotnost ztvrdlé směsi : 2000 – 2300  kg.m-3
 • Pochůznost po cca 2 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
 • Zatížitelnost po cca 4-5 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
 • Součinitel tepelné vodivosti cca 1,2 W.m-1.K-1
 • Koeficient dálkové roztažnosti: 0,01 mm.m-1.K-1
 • Hořlavost: nehořlavá látka ( třída hořlavin A1 )
 • Objemové změny:    roztažnost………0,1 mm.m-1
 • Smrštění………...0,01 mm.m-1                                                           

Vytápěný

 • vhodný z důvodu optimálního kontaktu s topnou trubkou, vysoké tepelné vodivosti.
 • Trubky musí být dobře zakotveny a naplněny vodou
 • Zahřívání již po 7 dnech, o  teplotě 25 °C a dále postupném zvyšování teploty

 

Lité podlahy jsou progresivní a cenově výhodné !

ANHYDRITOVÝ LITÝ POTĚR

 • ANHYMENT
 • nová generace podlahových materiálů se samonivelačními účinky
 •  
 •  

CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA


Partneři